Portal dos Correios
Avisos > PDF > ProgramadeRealizaodeAcordosdaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelgrafosPRAECT2REFISPOSTAL2.pdf